Tietosuojaseloste ja evästeet

Mixroom Oy

Palvellaksemme sinua parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteella sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Varmistaaksesi ajantasaisen tietosuojaselosteen, tarkista mahdolliset päivitykset säännöllisesti.


TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
MIxroom Oy
Y-tunnus 3156389-3
Osoite: Itätuulenkuja 5C, 02100 Espoo
Puh. 040041 6270
Sähköposti: anu.suomela@mixroom.fi
Yhteyshenkilö: Anu Suomela

 

Henkilörekisterin nimi
Mixroom Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käsitellä tietoja, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden tarjoamiseen, toimittamiseen, kehittämiseen, laskuttamiseen sekä hallinnointiin. Henkilötietoja käytetään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa. Suostumuksen markkinointiin voi poistaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Rekisteröitävät tiedot
Henkilötiedot palvelun tilaamisen yhteydessä (etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Henkilötiedot yhteydenottolomakkeesta. Yritys ei kerää eikä säilytä rekisterissä mitään tarpeettomia ja vanhentuneita tietoja.


Henkilörekisteriin merkittäviä asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:
– Tuotteiden tilaamisen yhteydessä
– Ajanvarauksessa
– Lahjakorttien tilaamisen yhteydessä

 

Henkilötietojen luovuttaminen
Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille vaan niitä käsitellään ainoastaan yrityksen myynnissä, tuotannossa ja hallinnossa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Saatamme ulkoistaa joitain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn kytketyt tietojärjestelmät.

Yrityksen palvelimet ja kirjanpito on ulkoistettu kolmannen osapuolen yrityksiin ja palveluihin, johon niihin tarvittavat tiedot siirtyvät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksiin, siitä että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Rekisteriin sisältyviä tietoja ei siirretä pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Evästeiden kautta (esim. Google) osa kävijätiedoista voi kuitenkin siirtyä myös näiden alueiden ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään yrityksen toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään yrityksen tai webhotellitarjoajamme (Domainhotelli) ja Verkkokaupan (Shopifyn) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Kaikki rekisterin aineisto on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta vähintään tavanomaisin salasana- ja toimitilarjoituksin.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön, jotka näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnöt on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramainonta ja markkinointi. Kielto Ilmoitus tulee lähettää henkilöön todennettavasti kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Pyynnön jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.


EVÄSTEET

Mixroom.fi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Voit selaimen asetuksissa kieltää evästeiden toimimisen. Lisätietoja evästeiden kieltämisestä löytyy käyttämäsi verkkoselaimen käyttöohjeesta.